Leggeanvisninger

Vurderer du å utføre arbeidet selv? Arbeidet er slett ikke vanskelig, men krever nøyaktighet.

Det finnes mange gode arbeidsbeskrivelser for hvordan man skal legge belegningsstein og betongheller, bygge mur og støttemur, montere kantstein, drenering, utelys med mer.

Vi har på denne siden prøvd å samle de ulike leggeanvisningene, slik at det skal være enkelt å finne frem og få en innførsel i hvordan arbeidet utføres.

Granitt brostein, heller, kantstein og mur

Beskrivelse av hvordan man legger granitt brostein, heller, kantstein og mur steg for steg, og hva man trenger av utstyr for å gjøre jobben.

Se våre leggeanvisninger for granitt brostein, heller, kantstein og mur

Belegningsstein og heller

Beskrivelse av hvordan man legger belegningsstein steg for steg, og hva man trenger av utstyr for å gjøre jobben.

Se vår leggeanvisninger for belegningsstein

Mur og ministøttemur

Beskrivelse av hvordan man legger ministøttemur, herregårdmur, mini exclusive og fasettmur steg for steg, og hva man trenger av utstyr for å gjøre jobben.

Se våre leggeanvisninger for mur og ministøttemur

Forskalingsblokk og betongblokker

Beskrivelse av hvordan man legger forskalingsblokker og betongblokker steg for steg, og hva man trenger av utstyr for å gjøre jobben.

Se våre leggeanvisninger for forskalingsblokker og betongblokker

Betong og granitt trapper

Beskrivelse av hvordan man legger betong og granitt trapper steg for steg, og hva man trenger av utstyr for å gjøre jobben.

Se våre leggeanvisninger for betong og granitt trapper

Ferdigplen

Beskrivelse av hvordan man legger ferdigplen steg for steg, og hva man trenger av utstyr for å gjøre jobben.

Se våre leggeanvisninger for ferdigplen

Utelys

Asak Miljøstein - Montering av in-lite utelys

Se leggeanvisninger for utelys

Drenering

Asak Miljøstein - ACO overflatedrenering, monteringsanvisning for overflatedrenering

Monteringsanvisning for overflatedrenering.

Skifer

Beskrivelse av hvordan man legger bruddskifer og skiferflis.

Se vår leggeanvisning av skifer