Tilbake til leggeanvisninger

Leggeanvisning forskalingsblokker og betongblokker

Vurderer du å utføre arbeidet selv? Arbeidet er slett ikke vanskelig, men krever nøyaktighet.

Det finnes mange gode arbeidsbeskrivelser for hvordan man skal legge mur og støttemur.

Vi har på denne siden prøvd å samle de ulike leggeanvisningene for mur og støttemur
slik at det skal være enkelt å finne frem og få en innførsel i hvordan arbeidet utføres.

leggeanvisning forskalingsblokk 1

Asak Miljøstein - Arbeidsbeskrivelse Splittblokk og Forskalingsblokk

http://www.asak.no/toppmeny/raad_og_tips/leggeanvisning forskalingsblokk og splittblokk
leggeanvisning forskalingsblokk 2

Multiblokk - Monteringsanvisning forskalingsblokk

http://www.multiblokk.no/wp-content/uploads/merged_document.pdf