Tilbake til leggeanvisninger

Leggeanvisning mur og ministøttemur

Vurderer du å utføre arbeidet selv? Arbeidet er slett ikke vanskelig, men krever nøyaktighet.

Det finnes mange gode arbeidsbeskrivelser for hvordan man skal legge mur og støttemur.

Vi har på denne siden prøvd å samle de ulike leggeanvisningene for mur og støttemur
slik at det skal være enkelt å finne frem og få en innførsel i hvordan arbeidet utføres.

leggeanvisning mur 1

Asak Miljøstein - Arbeidsbeskrivelse Ministøttemur og Mini Exclusive

http://www.asak.no/toppmeny/raad_og_tips/leggeanvisning mur, ministøttemur og mini exclusive
leggeanvisning mur 2

Asak Miljøstein - Arbeidsbeskrivelse Herregårdmur og Fasettmur

http://www.asak.no/toppmeny/raad_og_tips/arbeidsbeskrivelser/Herregaardmur-og-Fasettmur
leggeanvisning mur 3

Asak Miljøstein - Arbeidsbeskrivelse Ministøttmur hjørne

http://www.asak.no/toppmeny/raad_og_tips/arbeidsbeskrivelser/Ministoettemur-hjoerne
leggeanvisning mur 4

Asak Miljøstein - Arbeidsbeskrivelse Mini Exclusive hjørne

http://www.asak.no/toppmeny/raad_og_tips/arbeidsbeskrivelser/Mini-Exclusive-hjoerne