Leggeanvisning granitt kantstein

Oslo
Leggeanvisning granitt kantstein
Kantsteinens oppgave er å holde sammen steinsatte områder slik at gang eller kjøretrafikk ikke forårsaker utglidninger av steinene. Man bruker også kantstein til å gi en fin overgang til plen eller lignende.

For å sette granitt kantstein er underlaget viktig. Normalt brukes underlag av knust masse / subbus med dimensjon 0-16 mm eller 0-30 mm. Skal en sette kantstein uten subbus må en bruke mer mørtel for å få ett godt resultat.

Setting av granitt kantstein i knust masse / subbus og jordfuktig betong

1. Grav ut til ca 20 cm dybde der du skal sette kantsteinen. I tillegg bør bredden være 20 cm pluss bredden av valgt kantstein.
2. Fyll knust masse / subbus 0-16 mm eller 0-30 mm ca 10 cm.
3. Fyll så jordfuktig betong ca 5 cm.
4. Bakstøp kantsteinen, altså lag en skrå bak kantsteinen som går minimum ca 30% opp på kantsteinen.
5. Er det plass på fremsiden av kantsteinen kan en også lage en forstøp.

Se subbus produkter

Setting av granitt kantstein i jordfuktig betong

1. Grav ut til ca 8 cm dybde der du skal sette kantsteinen. I tillegg bør bredden være 20 cm pluss bredden av valgt kantstein.
2. Fyll jordfuktig betong 8 cm.
3. Bakstøp kantsteinen, altså lag en skrå bak kantsteinen som går minimum ca 30% opp på kantsteinen.
4. Er det plass på fremsiden av kantsteinen kan en også lage en forstøp.

Forbruk jordfuktig betong

Skal man montere kantstein sier "tommelfingerreglene" at man bruker ca. 62.5 kg tørrmørtel B20 (30 liter) per meter kantstein. Her avhenger det selvfølgelig av hvor mye man legger under og opp på hver side av kantsteinen, men dette er et ok utgangspunkt.

Merk: Tørrmørtelen blandes med 2-2.5 liter vann pr 25 kg for å gi en jordfuktig konsistens.
For mer utfyllende informasjon les blogginnlegget: Så enkelt er det å montere kantstein!
 
 
 
Handlekurv