Så enkelt er det å montere kantstein!

Steinhandel.no

Oslo
Så enkelt er det å montere kantstein!
Kantstein er noe de fleste utemiljøer har bruk for i en eller annen form. Et funksjonelt og anvendelig produkt og faktisk noen de aller fleste relativt enkelt kan montere selv. Jeg vil her skrive litt om hvilke prinsipper og fremgangsmåte man skal bruke ved montering av kantstein, hva som bør være på plass for å få et godt resultat. granitt_kantstein
Av:
Daglig leder, Steinhandel AS

Bilde til venstre viser granitt kantstein i overgang mellom gressplen og elvestein som ligger inn mot husvegg. Bildet til høyre viser betong kantstein i overgang mellom steindekke og blomsterbed. Kantsteinen skaper da ikke bare et skille, men har også en funksjon med å hindre utglidning av steindekket.
Kantsteinens hovedfunksjon er å skille ulike markflater fra hverandre. Eksempler kan være i overgangen mellom gressplen og et blomsterbed eller som en ramme rundt et steinbelagt gårdsrom. Der den brukes i forbindelse med et steindekke (belegningsstein, brostein, heller, asfalt o.l.) , har den også en viktig funksjon med å hindre utglidning av steindekket. Det er mange ulike typer kantstein. Herunder granitt, skifer, betong og videre flere ulike lengder og dimensjoner. Mest brukt kantstein i private gårdsrom og hager er nok granitt kantstein 8x20 (leveres normalt i lengder på +/- 1 meter). Når det er sagt, gjør de fleste typene mer eller mindre samme nytten, og det blir i så måte opp til den enkelte hva man liker. Et generelt tips er at om man skal lage buer og kurver, så er det en fordel å velge kantstein med kort lengde eller en type hvor man kan få egne radiestein (buestein). Er det rette strekk og hjørner betyr ikke dette noe, og da kan det være effektivt å bruke kantstein med litt lengde. Prinsippene for montering og hva som skal til for å få et godt resultat, er imidlertid mer eller mindre det samme uansett hvilken type kantstein man måtte velge.

Så hva gjør man? To hovedelement er spesielt viktig i forhold til et godt sluttresultat. Det første er at steinen settes/monteres på et godt underlag, altså en drenerende og stabil masse. Videre at den gjøres fast med jordfuktig betong. Her følger noen punkter for en grei fremgangsmåte:
 1. Begynn med å grave en grøft med en dybde på ca. 20cm og en bredde på ca. 30 cm.
 2. Fyll grøften med ca. 10cm subbus/grus 0/16 eller tilsvarende (en masse som drenerer samtidig som den pakker seg). Komprimer massen, slik at den blir stabil.
 3. Trekk gjerne opp en snor. Dette gjør det enklere å ha kontroll på kantsteinens retning og høyde.
 4. Fyll opp med jordfuktig betong, ca. 5cm under kantsteinen. Benytt også betongen under steinen til å justere høyden på steinen, slik at den blir lik. Spesielt på granitt kantstein kan det være en del forskjell i høyden på steinene.
 5. Har man behov for å kappe/dele kantstein, gjøres dette med vinkelsliper med diamantblad eller en vannsag. Er det granitt kantstein det er snakk om, kan man skjære et spor rundt steinen og så sette en meisel i sporet og slå på med hammer/slegge
 6. Steinen monteres ideelt med en fugeavstand på ca. 20mm (omtrent en tommel bredde). Fugen fylles videre med jordfuktig betong- som deretter komprimeres godt sammen og glattes med en fugeskje. Mange velger også å montere kantstein knas (kant i kant). Det er heller ingenting i veien for det, men merk at stein som er montert knas er mer utsatt for at ugress o.l. kan få grobunn i mellomrommet som da oppstår.


  Bilde til venstre viser granitt kantstein satt knas (kant i kant). Bildet til høyre viser granitt kantstein satt med ca. 2 cm fuge som er fylt med jordfuktig betong. Kantstein som er satt knas er mer utsatt for at det kan vokse ugress o.l. i mellomrommet som da oppstår.
 7. Lag en bakstøp som er minimum 30% av steinens høyde. Viktig at man får bredde på hele bakstøpen (se bilde), at den ikke blir en "trekant" som går skrått inn mot kantsteinen i toppen og bare har bredde i bunnen (da får den tilnærmet ingen styrke øverst hvor det behøves mest).
 8. Legg på ekstra bakstøp i hjørner, kurver og/eller andre steder som måtte være utsatt for ekstra belasting.
 9. Vil du gjøre det ekstra godt, legg inn et armeringsjern Ø10mm eller tilsvarene på langs i bakstøpen. Dette øker styrken i bakstøpen og gjør monteringen enda mer solid. Ved eventuelle skjøter av armeringsjern legger du en overlapp på ca. 30cm.
 10. Lag en forstøp så langt opp på forsiden av kantsteinen som man har plass til. Her blir det ofte litt begrensinger i forhold til hva som skal legges inn mot kantsteinen i front. Skal man eksempelvis legge belegningsstein må det være plass til settesand og stein.
 11. Benytt en murskje eller tilsvarende og "glatt" over betongen (både for- og bakstøp). Dette bedrer herdingen og hindrer betongen i å bli porøs, noe som eventuelt kan føre til skade over tid.
 12. Forsøk å holde betongen fuktig de første dagene, slik at den ikke tørker ut før den er ferdig herdet. Vanning fungerer, men et godt triks kan også være å "pakke inn" betongen med plast.
 13. Fyll ikke inntil betongen/kantsteinen før tidligst 1 uke etter at arbeidet er utført.
I forhold til de tilhørende produkter (betong og subbus) følger her et par råd og forklaringer som kan være nyttige å notere seg:
 • Forbruket av betong varierer noe i forhold til steinens størrelse. En "tommelfingerregel" og et greit utgangspunkt er imidlertid at man benytter ca. 30 liter jordfuktig betong pr. meter kantstein ved montering i private gårdsrom.
 • Tørrmørtel B20/B30 25kg sekk gir ca. 13 liter ferdig betong, ergo ca. 2,3 sekker pr. meter.
 • Med jordfuktig betong menes betong som er blandet relativt tørt, slik at den er enkel å forme og ikke renner vekk. Benytter man Tørrmørtel B20/B30 blandes 2-2,5 liter vann pr. 25kg sekk for jordfuktig konsistens.
 • For Subbus/grus 0/16 eller tilsvarende så tilsvarer 1 tonn ca. 0,7m3. Følger man anvisningen for grøft nevnt ovenfor (bredde 30cm bredde og tykkelse på lag på 10cm) rekker eksempelvis 1 storsekk subbus 0/16 (1 tonn) til ca. 23 meter.

Vil presisere at dette er en veiledning først og fremst tiltenkt private gårdsrom, hager og uteområder. I det offentlige (veier, bygater o.l.) blir det ofte gitt spesielle kravspesifikasjoner, som man må følge. Steinhandel.no har god kunnskap om montering og vi har også et bredt utvalg av kantstein i både granitt og betong samt tilbehør i vår nettbutikk. Nøl derfor ikke med å ta kontakt om det skulle være spørsmål rundt montering og/eller generelle spørsmål.

Kontakt gjerne Steinhandel.no på e-post: post@steinhandel.no eller telefon: 47 51 8000 om du ønsker mer informasjon rundt montering. Vi har god kompetanse på området.

kantstein_10
Granitt storgatestein 14/20/14 benyttet som kantstein. Kort lengde gjør den egnet til å lage buer med.
kantstein_11
Tromlet betongkantstein i samme utførsel som belegningsstein.
kantstein_12
Granitt kantstein passer utmerket sammen med betong belegningsstein og heller.