NETTBUTIKK
  PRODUKTER

  Tilbake til tips og inspirasjon


Plen med klippekant for robotklipper

For å få full uttelling av robotklipper kan man gjøre som her, å etablere klippekant rundt plenen. Hjulene på robotklipperen kan da gå inn på denne, og man slipper å benytte kantklipper. Her er det benyttet granitt klippkant 20x4x100 cm til formålet. Bredden på 20 cm er veldig passende i forhold til effektiv klipping. I tillegg tar granitten seg fint ut, og skaper i så måte en flott ramme rundt plenen. Mot områder med nivåforskjell, er det utenfor klippekanten (mot terrenget) benyttet granitt kantstein 8x20 finprikket. Samme typen granitt som klippekanten, så man får en fin helhet.
Område:
- Klippekant - Kantstein - Ferdigplen

Produkter brukt:
Granitt Klippekant 20x4x100 cm
Granitt Kantstein 8x20 finprikket
Ferdigplen