NETTBUTIKK
  PRODUKTER

  Tilbake til tips og inspirasjon


Hage/uteområdet, med klippekant for robotklipper.

Flott hage, hvor det er brukt Asak Helle Lava AC i kombinasjon med granitt, dekorstein, bark, gressplen samt et tregjerde. Lava AC er en eksklusiv type betonghelle, relativt mørk i fargen og med en svak struktur i overflaten. Jeg synes den mørke fargen på hellene passer veldig godt sammen med den noe lysere granitten. Denne kunden har investert i robotklipper, og det er derfor lagt en stripe med 40x20 heller langs kanten av plenen, som fungerer som klippekant. Heller med format 40x20 er meget godt egnet til dette formålet. I tillegg til at dette er praktisk (man slipper å bruke kantklipper) synes jeg det gir en fin innramming av plenen. På plattingen mellom plenen og huset, er det lagt Lava AC i leggemønter, der man har kombinert de ulike størrelsen (40x20, 40x40, 40x60 og 60x60). Personlig synes jeg dette gir et enda finere preg enn ved kun å benytte en størrelse på hellene, men dette er selvsagt en smaksak. Trappen som er laget, har man valgt å forskyve trinnene i forhold til hverandre. Dette har ingen spesiell funksjon, men er med på å gi trappen et spesielt preg. Trappen ligger i en skråning, og som dekormateriale er det benyttet bark på ene siden og elvestein på den andre. Dette tenker jeg er fornuftig, når det fort kunne blitt opplevd som litt "voldsomt" om man benyttet bare en av delene.
Område:
- Hage - Klippekant - Trapp - Bark - Elvestein - Dekorstein - Heller - Kantstein

Arbeid utført av:
Nordic Bygg og Anlegg AS
Gamle Ålgårdsveien 108, 4325  Sandnes
Tlf: 930 50 941

Produkter brukt:
Asak Helle Lava AX 40x20
Asak Helle Lava AC 40x40
Asak Helle Lava AC 60x40
Asak Helle Lava AC 60x60
Granitt kantstein finprikket 12x25 m/fas
Granitt trappetrinn 100cm
Elvestein
Bark