NETTBUTIKK
  PRODUKTER

  Tilbake til tips og inspirasjon


Dekorstein som drenering inn mot husvegg

Her er det lagt et felt med elvestein inn mot husveggen. Dette er bra med tanke på drenering, samtidig som det er det dekorativt. I overgangen mellom elvestein plen er det satt granitt kantstein 7x15 finprikket.
Område:
- Elvestein - Dekorstein - Kantstein - Hage

Produkter brukt:
Elvestein 24-60
Granitt kantstein 7x15 finprikket
Plen