Leggeanvisning granittmur

Oslo
Leggeanvisning granittmur

Fundamentering

Anbefalingene gitt på denne leggeanvisningen fordrer at muren settes på frostsikker grunn. Jord og leirgrunn frostsikres med f.eks markplater av polystyren eller ved bruk av leca klinker. Dette legges under bærelaget for muren. Brukes muren som støttemur mot eksisterende masser legges isolasjon mot skråning. Gjerne bruk fiberduk mot terrenget bak muren dersom det er ustabile/løse masser.

Grunnarbeid

1. Grav ut en renne som er granitt murens bredde + 20 cm bred. Dybden bør være minimum 20 cm dyp.
2. Dekk rennen med fiberduk
3. Fyll i drenerende masse som f.eks singel 8-16 mm, lecaklinker 10-20 mm, evt tilsvarende.
4. Komprimer massen. Kan bruke platevibrator eller stampe for dette arbeidet.
5. Støpe såle / Bruk av settesand 0-5 mm eller 0-8 mm. Er strengt tatt ikke nødvendig, men gjør det enklere å få den første raden satt opp.
6. Rett av massen. Vær nøye med avrettingen.

Se sand og pukk produkter

Legging

1. Første rad bør settes under bakken. Er anbefalt å sette ca 10% av total murhøyde under bakken.
2. Bakfyll med drenerende masse som f.eks singel 8-16 mm, lecaklinker 10-20 mm, evt tilsvarende. Bakfylling være minimum 15 cm bred.
3. Ikke alle bruker halvstein, men har du halvstein settes rad to først med halvstein og videre med helstein for å komme i forbandt mønster.
4. Granitt mur tørrstables og skal legges i forband med noe helling innover. De fleste granitt blokkene er tunge så det er normalt å bruke maskin for stablingen.

Se granitt mur produkter

For murer over 1 meter

For å sikre forankring for muren anbefales det å bruke geonett eller jordarmeringsnett for murer over 1 meter. Dette sikrer at muren ikke får utglidninger over tid. Normalt settes geonett og jordarmeringsnett etter første skift og videre etter hvert 3 skift. Disse settes i muren og 2 meter horisontalt inn i terrenget.
 
 
 
Handlekurv