Leggeanvisning brostein

Oslo
Leggeanvisning brostein

Oppbygging av underlag

Underlaget bør bygges opp i 6 deler (fra bunn til topp):

1. Fiberduk
2. Bærelag
3. Kantsikring
4. Settelag
5. Brostein
6. Fugemasse

Bærelag

Bærelaget bør bestå av 10-15 cm knust masse / pukk for gangareal og 20-30 cm knust masse / pukk for kjøreareal. Under bærelaget bør en bruke fiberduk for å forhindre at ugress vokser opp gjennom bærelaget. Bærelaget bør være av knust masse 0-30 mm eller tilsvarende. Når bærelaget er lagt ut bør en rette av massen og komprimere med platevibrator.

Se fiberduk produkter

Se sand og pukk produkter

Kantsikring

For å holde sammen granitt hellene bør det etableres en kantsikring rundt området. Det forhindrer at hellene ikke glir ut og bevarer bæreevnen. Grenser området mot en bygning trengs ikke dette, men der det ikke er tilfellet bør en ha kantsikring som f.eks:

1. Granitt kantstein
2. Betong kantstein
3. Støpt betong - Brukes der det er samme høyde på hellene og tilstøtende områder som gress/singel
4. Kantavslutning Snap-Edge - Brukes der det er samme høyde på hellene og tilstøtende områder som gress/singel

Merk at for alternativ 3 og 4 bør disse etableres etter at brosteinen er lagt.

Se kantsikring produkter

Settelag

Settelaget bør bestå av 5 cm settesand av type settesand 0-5 mm eller settesand 0-8 mm. Ett alternativ er også strøsingel 2/4 mm. Siden brostein ofte er litt ujevn på høyden vil det være enklere å justere underlaget ved leggingen i strøsingel enn settesand. Når settelaget er lagt ut bør en rette av massen og komprimere med platevibrator.
Merk at det er viktig å legge fall på ca 1-2 cm pr meter i denne prosessen slik at vann renner bort. For å rette av massen er ett tips å banke ned pinner i massen med 1-2 meter mellomrom og så dra av settesanden ved å dra over en lekt på tvers av listene.

Se sand og pukk produkter

Legging

Når settelaget er komprimert kan en legge brosteinen på plass. Begynn først med å sette opp pinner i kantene på området brosteinen skal legges. Marker høyden på pinnene, er brosteinen f.eks 10 cm høy kan du markere 7-8 cm på pinnene avhengig av hvor mye du ønsker å banke ned brosteinen i underlaget. Sett så opp en snor på angitt høyde runde området. Plasser ut brostein på første rad. Bank ned en og en brostein i underlaget slik at den matcher med snoren som er satt opp. Pass på at fugeavstanden er ca 1 cm. Når første rad er satt, fortsettes prosessen til siste rad.

Se brostein produkter

Se instruksjonsvideo for legging av brostein

Fuging

For brostein kan en bruke settesand, jordfuktig betong eller herdende fugesand som fugemasse i fugene. Ved bruk av jordfuktig betong eller herdende fugesand forhindrer en groing og ugress. Du finner våre produkter i tilbehørs oversikten på brostein produktsidene.

Det er viktig å fylle fugene helt med fugesand for å få ett stabilt dekke. Når fugesanden er lagt ut bør en komprimere med platevibrator for å få dekket plant. Det er ofte nødvendig å fylle fugesand flere omganger.

NB! Ved bruk av platevibrator ved legging bør man benytte gummi- eller beskyttelsesplate for å unngå merker.

Kapp

For å evt. kappe brostein kan en enten bruke vinkelsliper med diamantblad eller en kappsag. Kappsag er relativt kostbart, men det er mulig å leie dette ganske rimelig.

Se instruksjonsvideo for kapping av brostein
 
 
 
Handlekurv